Tomtetakst

Takstmannen foretar en grundig besiktigelse av tomten og kontrollerer topografi, adkomstmuligheter, tilknytning for vann, avløp og strøm, samt en vurdering av tomtens grunnforhold og beskaffenhet. Takstmannen må kontrollere fakta med støtte i de dokumenter som foreligger ved takseringen.

Takstrapporten inneholder beskrivelse av oppdraget, opplysninger om selve eiendommen som hjemmelsbetegnelse, adresse, hjemmelshaver, beliggenhet og tilkomst, opplysninger om areal, regulering og utnyttelsesgrad, eventuelle særskilte forhold og konklusjon.

For boligtomter fastsettes tomtens markedsverdi og tomtens låneverdi (forsiktig ansatt låneverdi) på takseringstidspunktet. Verdiene angis inklusive kostnader for opparbeidelse av vei, vann og avløp.

For at en tomt skal kunne takseres må denne være godkjent til formålet og man må med sikkerhet kunne utnytte denne til boligformål. Dersom tomten ikke har den nødvendige godkjennelsen, må det foretas en forhåndstakst hvor man legger inn de nødvendige forutsetninger for regulering og utnyttelse.

Kontakt oss

Telefon: 901 77 250
E-post: jonas@nordpatakst.no


Adresse:
Elvegårdsveien 5, 8370 Leknes

Om oss

Nordpå Takst AS er et takstfellskap som holder til i Fabrikken Næringshage på Leknes. Vi består av to byggmestere og en murmester, og har lang og bred erfaring fra bygge- og takstbransjen gjennom en årrekke.