Byggelånskontroll

Hva er byggelånskontroll?

Bank/lånegiver kan kreve en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. For å ha tilsyn med dette utføres det byggelånkontroll. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

Hvordan kan en byggelånskontroll foregå?

Ved normale forhold vil det være tilstrekkelig med 3 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden. Disse besøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenør. Første besøk kan være ved oppsatt råbygg. Andre besøk kan være når bygget er innvendig klart til maling og tredje besøk kan være ved overlevering.

Dokumenter

I forbindelse med byggelånskontroll trenger vi alle kontraktsdokumenter, tegninger og budsjett.

Dine valg

Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll kun rapporterer fremdrift. Her utføres INGEN teknisk kontroll. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggslevering. Det er ingen ting i veien for at samme firma både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll.

Kontakt oss

Telefon: 901 77 250
E-post: jonas@nordpatakst.no


Adresse:
Elvegårdsveien 5, 8370 Leknes

Om oss

Nordpå Takst AS er et takstfellskap som holder til i Fabrikken Næringshage på Leknes. Vi består av to byggmestere og en murmester, og har lang og bred erfaring fra bygge- og takstbransjen gjennom en årrekke.