Tjenester

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån, der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet

Kun vurdering av markedsverdi og omsettelighet, ment som dokumentasjon overfor banker og finansinstitusjoner.

Boligsalgsrapporten er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Forhåndstakst er den taksten som benyttes på eiendom som ikke er ferdig eller påbegynt, men som er verdisatt som om den skulle hvert ferdig.

Kun vurdering av markedsverdi og omsettelighet, ment som dokumentasjon overfor banker og finansinstitusjoner.

Takstmannen foretar en grundig besiktigelse av tomten og kontrollerer topografi, adkomstmuligheter, tilknytning for vann, avløp og strøm, samt en vurdering av tomtens grunnforhold og beskaffenhet.

Bank/lånegiver kan kreve en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden.

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Takstmannen foretar en grundig besiktigelse av tomten og kontrollerer topografi, adkomstmuligheter, tilknytning for vann, avløp og strøm, samt en vurdering av tomtens grunnforhold og beskaffenhet.

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand en bolig befinner seg i.

Ved større brannskader/ totalskader på bygning kan både forsikrede og forsikringsselskap kreve skjønn.

Nordpå Takst AS har kompetansen innenfor skadetaksering, skjønn, naturskade og reklamasjon.

Vi bistår både utbygger/entreprenør og kjøper i overtakelseforretning på nye boliger.

Vi kan taksere alle typer næringseiendommer og næringstomter.

Kontakt oss

Telefon: 901 77 250
E-post: jonas@nordpatakst.no


Adresse:
Elvegårdsveien 5, 8370 Leknes

Om oss

Nordpå Takst AS er et takstfellskap som holder til i Fabrikken Næringshage på Leknes. Vi består av to byggmestere og en murmester, og har lang og bred erfaring fra bygge- og takstbransjen gjennom en årrekke.