Forhåndstakst

Forhåndstakst utføres iht. NTFs regler, NS3451 og NS 3940.

Forhåndstakst er den taksten som benyttes på eiendom som ikke er ferdig eller påbegynt, men som er verdisatt som om den skulle hvert ferdig. Gjenstående arbeid, ferdigattester og/ eller andre forutsetninger blir bemerket i denne forhåndstaksten. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og ikke endelig takstresultat.

Forhåndstak er ofte brukt ved byggelån og utbetalinger på progresjon i byggeprosessen. Der beskriver jeg hvilke verdier som er tillagt eiendommen og belyser hvilken risiko som gjenstår.Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet.

De oppførte verdier er en forhåndstaks av et ikke ferdig resultat.

Forhåndstaksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer m.m.

En forhåndtakst er en forhåndsvurdering av en eiendom som ikke er påbegynt eller er under oppføring. Hensikten er å vurdere kostnadsrammen, markedsverdien og potensialet i prosjektet. Taksten baseres på fremlagte tegninger og beskrivelser, reguleringsbestemmelser og plandokumenter Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.

Kontakt oss

Telefon: 901 77 250
E-post: jonas@nordpatakst.no


Adresse:
Elvegårdsveien 5, 8370 Leknes

Om oss

Nordpå Takst AS er et takstfellskap som holder til i Fabrikken Næringshage på Leknes. Vi består av to byggmestere og en murmester, og har lang og bred erfaring fra bygge- og takstbransjen gjennom en årrekke.