Tilstandsrapport våtrom

Tilstandsanalysen går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning, som for eksempel våtrommet. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider.

Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, for eksempel kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan, ferdigbefaring, garantibefaring og taksering. Metode og rapportform som benyttes vil avhenge av formålet med tilstandsanalysen.

Tilstandsanalysen er i stor grad lik en boligsalgsrapport, men skiller seg fra denne ved at det i en boligsalgsrapport legges spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er relevante ved eierskifte og at det i tilstandsanalysen ikke er medtatt en verdiberegning

Om oss

Nordpå Takst AS er et takstfellskap som holder til i Fabrikken Næringshage på Leknes. Vi består av to byggmestere og en murmester, og har lang og bred erfaring fra bygge- og takstbransjen gjennom en årrekke.